İnsan mı TANRIYI yarattı ? TANRI mı insanı yarattı ?
  1. Ana Sayfa
  2. Dini Gerçekler

İnsan mı TANRIYI yarattı ? TANRI mı insanı yarattı ?

Bu yazıda bunu Sümer – Akad – Babil – Asur – tabletlerinin yanı sıra Mısır, Afrika, Maya, Cin ve Yunan medeniyetinde İNSAN ın nasıl yaratıldığına dair örnekler vererek anlatacağım. Özelikle dikkatinizi çekmek istediğim 2 kısım var 1. Enkinin kayıp Kitabında İnsanın yaratılışı hakkında 350 sayfalık ingilizce ye çevrilen kitaptan CAMUR dan yaratılış kısmından ufak bir kısmı ele alacağım + olarak Mısır medeniyetinde CAMURADAN insan yaratan tanrıyı örnek ve resimler sunacağım bunun yanı sıra Awesta, Tevrat ve KURAN-I KERİM den ayetler yazacağım. Diğer bir önemli olay ise Babil yaratılış efsanesi Enuma Eliş kısmını dikkatlice okumanızdır. ( Enuma Elisin tam metni için hesabıma göz atabilirsiniz )

Enkinin kayıp kitabında Nibiru yani X Planet M.Ö 600.000 Niburudan ÇIKIŞ Eriduğa VARIŞ şu şekilde anlatılır.

Dünya’ya yaklaştığım da, Çok fazla sel vardı. Onun yeşil çayırlarına yaklaştığım da, Tepecikler ve tümsekler birikip yığıldı EMRİMLE evimi saf bir yerde kurdum evime uygun bir ad verdim.

Bu kitapta ENKİ nin İnsanı yaratmak için Tanrı Kingudu yu kurban edip kanı bedeni ve kıl toprak ile yoğrulup insanı yarattığı öncesi ve sonrası detaylı olarak anlatılmaktadır.

İnsanın yaratılabilmesi için ilk dinlerde TANRI kurban edilmişse de sonrasında tam tersi olmuş TANRI için insan kurban edilmiştir. Örnek Hz İbrahimin Oğlunu kurban etmesi

Bu anlatılan olay ile günümüz de anlatılan filolojik bilgiler arasında tam 594.000 sene fark var. ( antropoloji kısmına girmiyorum ) Elimizde ki EN ESKİ tarihi verilere göre M.Ö 6.000 UGARİT – M.Ö 4.000 SÜMER bilgileri bulunmakta bunun öncesine ulaşamıyoruz..

TOPRAKTAN YARATILIŞ

1) Gılgamış Destanı: Aruru ellerini yıkadı; bir parça çamur koparıp yazıya attı. Ve yazıda yiğit Engidu’yu yarattı. Çamurdan yaratılan Engidu, demir gibi sertti. Bütün gövdesi kıllarla kapkara olmuştu. Kadın gibi uzun saçları vardı. Saçının lüleleri tıpkı buğday başağı gibi filizlenmişti.

2) Babil Enuma-eliş Destanı : “Bunun üzerine ben de (Enki) Ea’nın yardımını istedim. Toprağı, Kingu’nun kanıyla yoğurdum. İlk insanı meydana getirdim.” (Kingu, Qingu olarak da yazılır, Babil mitolojisindeki bir cindir. Tanrıça Tiamat Kingu’nun annesiydi. Tiamat Kingu’ya Kader Tableti’ni verdi. Kingu, Kader Tableti’ni boynuna asardı, bu da ona büyük bir kuvvet kazandırırdı. Daha sonraları, (Ea) Marduk tarafından öldürüldü ve kanından insanlık yaratıldı.)

3) Çin Efsanelerinden: “Bunun üzerine Tanrıça Ngüho yengeç elleriyle gökyüzünü yukarıya kaldırdı, denizleri yeniden sınırlarına itti. Ve çamurdan yeni bir insan türü yarattı.”

4) Mısır’da Luxor Tapınağı’nda bulunan kabartma bir resim: “Kral Amonhotap III olarak betimlenen Tanrı Khnemu çömlekçi çarkında erkek ve dişi iki insanı yaratıyor.”

5) Hesiodos Destanı. “Namlı, şanlı Hephaisdos’u çağırdım hemen. ‘Bir parça topral al, suyla karıştır’ dedim. ‘İçine insan sesi koy, insan gücü koy.”

6) Yunan Efsaneleri’nden: “Gözyaşlarımla toprağı çamur haline getirdim ve yoğurdum (Prometheus anlatıyor.) Bir insan heykeli yaptım. Sonra bu heykele ruh verdim. İlk ölümlü yaratıklar oluştu böylece.)

7 ) Tevrat’tan: “Ve Rab Allah yerin toprağından Adam’ı yaptı ve onun burnuna hayat nefesini üfledi ve adam yaşayan can oldu.”

8 ) İncil ’ de çamurdan yaratılış Rab Tanrı göğü ve yeri yarattığında, yeryüzünde yabanıl bir fidan, bir ot bile bitmemişti. Çünkü Rab Tanrı henüz yeryüzüne yağmur göndermemişti. Toprağı işleyecek insan da yoktu. Yerden yükselen buhar bütün toprakları suluyordu. Rab Tanrı Adem’i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. (Yaratılış 2: 1 – 7)

9) Kur’an-ı Kerim Hicr Suresi 26: Andolsun biz insanı şekillenebilir özlü balçıktan, (şekil verilip) kurutulmuş çamurdan yarattık.

10) Kur’an-ı Kerim Sâffât Suresi 11: Şimdi o inkârcılardan şu sorunun cevabını iste: Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa başka yarattıklarımızı mı? Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.

11) Kur’an-ı Kerim Sad 71: Hani rabbin meleklere demişti ki: “Ben çamurdan bir insan yaratacağım.

12) Kur’an-ı Kerim Sad 72: Ona tam şeklini verip ruhumdan da üflediğim vakit hemen onun için secdeye kapanın.

MAYA KÜLTÜRÜ

Eski yazılı kaynaklarda balık insanlara rastlanmaktadır. Mayaların kutsal kitabı, Popol Vuh ya da Pop Vuh Kişe’de şu satırlar yer almaktadır: “Yeniden ortaya çıktılar. İkisi de balık gibi görünüyordu. Halkın kurtarıcıları oldular. Kötülüğü yok ettiler ve ayrılıp gittiler”.

AFRİKA KÜLTÜRÜ

Batı Afrika’da yaşayan Dogon kabilesinde Nommos efsanesi vardır. Bu efsane korkunç görünümlü varlıkları anlatmaktadır. “ Karada ve denizde yaşayan Nommos, balık gibiydi, pullu bir gövde bir balık kuyruğu vardı.” Gögsü ve kafası insan diğer bölgeleri balık olarak tasvir edilen varlıklara ait referanslar vardır. Dogon’lar, su ustaları ve öğretmenler adını vermişlerdir.

aspatron: Zerdüştlüğün kutsal metni Avesta’dır. Ahura Mazda ilk insanı; Goyamart’ı yarattı, daha sonra Goyamart Ehriman’a -kötülük tanrısı- boyun eğdi ve vücudunda metaller oluşmaya başladı. Ve altın uzunca bir süre toprak içinde kaldıktan sonra Ahura Mazda, Mashya ve Mashyanak’ı yarattı gibi makallelere internete denk geliyoruz ama bunun hakkında bir kaynak olup olmadığı konusunda emin değilim awestanın tamamını okumadım ( awesta gatalar 4 lük haricinde kitabın devamı olmadığı için yeterli bilgi bulunmamakta + olarak daha çoğu dinde farklı yaratılış konusu var ama eklemeye gerek görmedim yeterince konu uzadı çünkü.. zaman ayırıp okuyan herkese teşekkür ederim.

Kaynak: Aziz Doğan

"Hislerimi Yazıya Dökmeye Gerek Yok" diyenlere Emojiler...