Noel Döneminde Yaramaz Çocukları Cezalandıran Canavar Krampus Kimdir?
 1. Anasayfa
 2. Kafalar Zehir

Noel Döneminde Yaramaz Çocukları Cezalandıran Canavar Krampus Kimdir?

Noel Yaklaşıyor, hepimiz Noel Baba’yı bekliyoruz. Peki ya yaramaz çocuklar? Onlar için de Noel Baba hediyeler getirecek mi? Yoksa onları daha kötü biri mi ziyaret edecek? İşte Size Noel Baba’nın yardımcısı Krampus hakkında bilmeniz gerekenler…

Hristiyan dünyasında ortaya çıkıp, tüm gezegene yayılan bir gelenek “Noel” yaklaşıyor. Başta “Noel Baba” ve geyikleri olmak üzere, minik goblinler, uçan geyikler, yardımcıları ve Türk mitolojisindeki “Şahda Baba” ve “Kar Kız” olmak üzere yeni yılın bir çok mitolojisi mevcut.

Ancak özellikle Avrupa’nın bazı bölgelerindeki Noel kutlamalarının çok daha karanlık tarafları ve korkutucu figürleri de var! Krampus ismi verilen ve çeşitli efsanelerdeki farklı anlatımlarla günümüze kadar ulaşan mitolojik varlık da Noel kutlamalarının korkutucu unsurlarından biri.

Krampus genellikle yıl boyunca yaramazlık yapan çocukları Noel döneminde cezalandıran yarı insan yarı keçi bir canavar olarak tasvir ediliyor. Bazı anlatılarda Noel Baba’nın yardımcısı olarak karşımıza çıkıyor. Bazı anlatılarda ise Noel Baba’dan bağımsız, korkunç bir canavar.

Ancak çocuklara hediyeler ve neşe getiren Noel Baba’nın tam tersi, korkutucu ve cezalandırıcı bir karakter olduğu için “Anti-Noel Baba” veya “Noel Baba’nın karşıtı” olarak da isimlendiriliyor. Bununla birlikte Krampus efsanesinin kökenleri, İskandinav mitolojisine kadar uzanıyor. İşte, Noel kutlamalarının korkunç yaratığı Krampus hakkında bilmeniz gerekenler…

Özellikle Hristiyan anlatılarında Noel Baba’nın karşıtı bir figür olarak karşımıza çıkıyor Krampus.

Kendisi, cehennemden gelen bir iblis olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla tasvir edilme biçimi de Hristiyan dünyasındaki iblislerle paralellik gösteriyor. Ancak Krampus’un Hristiyanlık öncesi Cermen halklarının inançlarında ve mitolojilerinde yer aldığını düşünenler de var. Özellikle İskandinav mitolojisinin Krampus efsanesine kaynaklık ettiği düşünülüyor.

Adının, Almanca “krampen” yani pençe kelimesinden türetildiğine inanılıyor

Bu, efsanenin kökenlerinin Orta ve Kuzey Avrupa’da ortaya çıktığı iddiasını güçlendiriyor. Bununla birlikte İskandinav mitolojisindeki yeraltı tanrıçası Hel’in çocuklarıyla Krampus arasında ciddi benzerlikler olduğunu ileri sürenler de var.

Öte yandan Avrupa’da Hristiyan inancının yaygınlaşmasıyla, Krampus’un da Hristiyan kültürüne göre şekillendiği ve bazı değişimler geçirdiği düşünülüyor. Örneğin Krampus’un İskandinav mitolojisindeki benzerlerinde zincirler yer almıyor. Ancak modern Krampus, tıpkı Hristiyan inancındaki iblisler gibi zincirlerle birlikte tasvir ediliyor…

Yarı insan-yarı keçi olan bu canavarın boynuzları da var!

Ayrıca  yılan diline benzer uzun bir dile sahip olduğu, ayrıca bedenin kalın bir kürk ile kaplı olduğu ifade ediliyor! Üstelik yanında huş ağacından yapılan sopasıyla, demirden zincirleriyle ve sırtında taşıdığı çuvalıyla veya sepetiyle ortaya çıkıyor! Bütün bunlar, Krampus’un şeytani emellerini gerçekleştirmek için kullandığı silahlar olarak anlatılıyor.

Çocuklar yaramazlık yapmayın, Çünkü Krampus’un birbirinden farklı ceza yöntemleri var.

Elindeki zincirlerle veya huş ağacından yapılma sopasıyla çocuklara işkence ediyor! Ancak bu Krampus’un cezaları arasında en korkunç olanı değil! Daha yaramaz çocukları, sırtında taşıdığı sepete doldurarak kayıplara karışıyor…

Efsanelere göre Krampus tarafından kaçırılan çocukların akıbetini bilmek mümkün değil. Kaçırılan çocuklardan bazılarının bir nehre atıldığına, bazılarınınsa cehenneme götürüldüğüne inanılıyor.

Kökeni binlerce yıllık kadim anlatılara dayanan bu korkunç yaratık, günümüzde sinema ve dizi sektörü için önemli bir korku unsuru konumunda. Bununla birlikte başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde Noel’in korkunç canavarı hakkında kostüm yarışmaları, geçit törenleri ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor…

Ne Olursa Olsun Bizim İyilik Meleği Çocuklarımızı Koruyan Noel Baba’mız var.

O bizi sevmeye ve bize hediyeler getirmeye devam edecek…

"Hislerimi Yazıya Dökmeye Gerek Yok" diyenlere Emojiler...
 • 2
  alk_la
  Alkışla
 • 0
  yan_nday_m
  Yanındayım
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 4
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir